Λίγα λόγια για μένα


                 Σπουδές

       

 • Σπουδές αγγλικής και ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,  
  Μαγδεβούργου και Βερολίνου.
 • Από το 2011 επιστημονική συνεργάτρια στο Πανεπιστήμιο Λειψίας
  Ινστιτούτο Κλασικής Φιλολογίας, Βυζαντινών / Νεοελληνικών Σπουδών. 
 • 01.2013  Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
 • Από τον Ιούλιο 2013 αναγνωρισμένη από το γερμανικό κράτος μεταφράστρια για την ελληνική γλώσσα.
 • Από το Σεπτέμβριο 2013 δημόσια εντεταλμένη και ορκωτή μεταφράστρια στο πρωτοδικείο Μαγδεβούργου.
 •  06.2016 Διδακτορική διατριβή στο πανεπιστήμιο Λειψίας. Τίτλος της διατριβής: "Griechenlandbilder des 19. Jahrhunderts. Reiseberichte deutscher und österreichisch-ungarischer Freiheits-, Forschungs- und Kulturreisender."

 

Επαγγελματική πείρα

 • 07.2000 Επίσημη διερμηνέας της χορωδίας Δήμου Πάφου (Κύπρος) κατά τη διαμονή της στην Ουγγαρία.  
 • 07.2001- 08.2001 Συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα εφήβων „Eurocamp“ με κέντρο βάρους: Τη διαπολιτισμική γνωριμία και την πρόληψη συγκρούσεων μεταξύ των νέων στην Ευρώπη.
 • 09.2003   Βοηθός διερμηνέας στο διεθνές Aphrodite Festivals στην Πάφο (Κύπρος).
 • 07.2004 – 08.2004 Συνδιοργανώτρια του διεθνές προγράμματος Eurocamp στο Wernigerode (Γερμανία).
 • Από το 2010 ελεύθερη συνεργάτρια του VHS Magdeburg, καθηγήτρια για τις γλώσσες Νέα Ελληνικά και Ουγγρικά. 
 • Από το 2011 ελεύθερη συνεργάτρια του Intertext Magdeburg.
 • Από το Μάιο του 2011 επιστημονική συνεργάτρια στο Πανεπιστήμιο Λειψίας, Ινστιτούτο Κλασικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών.
 • Από τον Ιανουάριο του 2013 ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του μεταφραστικού γραφείου και σχολής γλωσσών Sprachenservice Philippou.
 • Από τον Ιανουάριο του 2016 ελεύθερη συνεργάτρια του inlingua Stendal (καθηγήτρια γερμανικών και αγγλικών).