Δημοσιεύσεις

 

- 02.2008 Der Philhellenismus in Deutschland – Philhellenische
  Bekundungen der Deutschen am Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur
  Gründung des griechischen Staates
.
GrinVerlag, 2008. ISBN:
3638933458

 

- 08./ 15.01.2011    Άλκη Ζέη – Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα: Το   
   υπαρξιακό άγχος στο παράδειγμα της πρωταγωνίστριας.
Artikel in:
   Ο Αδέσμευτος της Πάφου, Nr. 363/ 364 vom 8. und 15.01.2011, S. 23.

- 11.01.2011 Το γερμανικό φιλελληνικό πνεύμα . Artikel in: Ο Πολίτης, Nr.      4250 vom 11.01.2011.

- 12.02.2011   Η ανακάλυψη της αρχαιολογικής σημασίας της Κύπρου
  από Γερμανούς ερευνητές.
Artikel in: Ο Αδέσμευτος της Πάφου, Nr. 368
  vom 12.02.2011, S. 12.

 

- 08.2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ για ελληνόφωνους μαθητές./Kurzgrammatik des Deutschen für griechischsprachige Lernende. ReDiRoma Verlag, 2013. ISBN: 3868705724


-
27.02.2015 [Μετάφραση Berufssprachführer: Deutsch in der Gastronomie
  und Hotellerie. Hueber, Verlag GmbH & Co. KG; Auflage: 1. ISBN: 3190074771

 


Τρέχουσες εργασίες

  • Das kleine Lexikon der beliebtesten griechischen Redewendungen.
  • Phrasal Verbs mit System.