Μαθήματα ξένων γλωσσών

 

Οι ρίζες της εκπαίδευσης είναι πικρές αλλά ο καρπός της γλυκός.
                                                                                                                Αριστοτέλης

 

 Μαθήματα:  γερμανικών (επίπεδο Α1 μέχρι C2)
                        αγγλικών  
(επίπεδο Α1 μέχρι Β2)
                        ουγγρικών
(επίπεδο Α1 μέχρι Β2)
                        ελληνικών
(επίπεδο Α1 μέχρι C2)

 

 

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών απαιτεί αφ‘ ενός καταβολή δυνάμεων από τον μαθητή αφ‘ ετέρου σωστή καθοδήγηση και προσωπική φροντίδα από τον καθηγητή. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί την βασική μας φιλοσοφία.
Για να καρποφορήσουν οι προσπάθειες των μαθητών μας, αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που συνδιάζει:

  • ολιγομελή τμήματα (από 1 μέχρι 6 άτομα)

  • μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες του κάθε μαθητή

  • χρήση του Video και ακουστικών ασκήσεων

  • μοντέρνους χώρους διδασκαλίας