Ελεύθερες θέσεις σε τμήματα...

 

Γερμανικά ως ξένη γλώσσα

 

Επίπεδο:                        Β2  εντατικό (8 διδακτικές ώρες/ εβδομάδα)

Πότε;                               Τρίτη 13:00-3:25, Πέμπτη 15:00-16:30 και                                          Παρασκευή 13:00-3:25
Πού;                                Sankt-Michael-Str. 10

Βιβλίο:                            Erkundungen Β2 Kompakt

Διδακτικές ώρες:          80 (80x45´)
Η
μερομηνία έναρξης:  26.10.2016

 

 

Ελεύθερες θέσεις: 2


 

Γερμανικά ως ξένη γλώσσα

 

Επίπεδο:                        C1

Πότε;                               Οι μέρες και ώρες δεν έχουν καθοριστεί ακόμη.
Πού;                                Sankt-Michael-Str. 10

Βιβλίο:                            Erkundungen C1 Kompakt

Διδακτικές ώρες:          80 (80x45´)
Η
μερομηνία έναρξης:  μέσα Ιανουαρίου 2017

 

 

Ελεύθερες θέσεις: 3