Ειδικά μαθήματα ελληνικών για Έλληνες του εξωτερικού

 

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας για ενήλικες και παιδιά


Τα μαθήματα απευθύνονται σε ενήλικες και παιδιά με σκοπό δώσουν το βασικό εφόδιο της γλώσσας. Λειτουργούν τάξεις για αρχάριους αλλά και για προχωρημένους καθώς και ξεχωριστή τάξη για παιδιά άνω των 6.

 

Τμήματα για 

  • αρχάριους (επίπεδο A 1 μέχρι A2)
  • B1 μέχρι B2) 
  • προχωρημένους (επίπεδο C1 μέχρι C2)

 

 


ΤΑ ΤΜHΜΑΤΑ ΜΑΣ EΧΟΥΝ HΔΗ ΞΕΚΙΝHΣΕΙ...

 

η εγγραφή νέων ομάδων ή ατόμων παραμένει ωστόσο δυνατή.

 

  

Ιδιαίτερα / ιδιωτικά μαθήματα είναι, ανεξάρτητα από τα τμήματα που προσφέρουμε, πάντα εφικτά. Οι μέρες και οι ώρες μπορούν να καθοριστούν ανάλογα με τις ανάγκες σας.