Μετάφραση / διερμηνεία

 

Είμαι φυσική ομιλήτρια της Ελληνικής και Ουγγρικής με ολοκληρωμένες σπουδές της ελληνικής και αγγλικής φιλολογίας στα πανεπιστήμια Αθηνών, Μαγδεβούργου και Βερολίνου και πολυετή πείρα στον κλάδο της μετάφρασης και διερμηνείας.

 

Από το 2011 εργάζομαι ως επιστημονική συνεργάτρια στο Πανεπιστήμιο Λειψίας (Τμήμα κλασικής φιλολογίας, βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών).

Από το 2013 εργάζομαι παράλληλα ως δημόσια εντεταλμένη και ορκωτή μεταφράστρια δημοσίων εγγράφων της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας.